تعداد ۷۷ عدد بن پوشاک به ارزش هر کدام ۹۵ هزار تومان بین فرزندان معاک توزیع شد.
نرگس شفائی نیک با اعلام این خبر به بخش روابط عمومی گفت: هر ساله در آستانه ی سال نو بن ها توسط موسسه خیریه معاک خریداری شده و با توجه به نیاز هر خانواده در اختیار محصلین قرار می گیرد.

فهرست