امروزه کامپیوتر به یک ابزار اساسی و مهم  تبدیل شده است، بطوری که اگرکسی توانایی کار با رایانه را بلد نباشد تقریبا بیسواد به حساب میاید، ولی هنوز هستند کسانی که امکان تهیه این ابزار را ندارند.

ما در پویش «رایانه برای همه» میخواهیم با کمک شما برای بچه‌هایی که امکان استفاده از کامپیوتر را ندارند، فرصت یادگیری این مهارت را فراهم کنیم و ضمن کمک به تحصیل آنها بتوانیم استعدادشان را شکوفا کتیم تا در آینده بتوانند شغل مناسبی برای خود انتخاب کنند

اهداف کمپین:

  • راه‌اندازی و تجهیز سایت کامپیوتر و الکترونیک موسسه
  • برگزاری دوره‌های آموزشی برای تمامی مقاطع
  • برگزاری کلاس‌های آموزش از راه دور
این یک سایت آزمایشی است
ساخت با دیجیتس