رایانه برای همه

در حال برگزاری
50/000/000ريال

مبلغ موردنیاز

25.000.000 ريال

مبلغ تامین‌شده

14 نفر

حامیان تا کنون

درصد تحقق 50%
مبلغ وارد شده باید بین ۱۰,۰۰۰ تا ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد.
آخرین پرداخت‌های کمپین
نام نیکوکار
مبلغ پرداختی
محمد صفا
120000تومان

امروزه کامپیوتر به یک ابزار اساسی و مهم  تبدیل شده است، بطوری که اگرکسی توانایی کار با رایانه را بلد نباشد تقریبا بیسواد به حساب میاید، ولی هنوز هستند کسانی که امکان تهیه این ابزار را ندارند.

ما در پویش «رایانه برای همه» میخواهیم با کمک شما برای بچه‌هایی که امکان استفاده از کامپیوتر را ندارند، فرصت یادگیری این مهارت را فراهم کنیم و ضمن کمک به تحصیل آنها بتوانیم استعدادشان را شکوفا کتیم تا در آینده بتوانند شغل مناسبی برای خود انتخاب کنند

اهداف کمپین:

  • راه‌اندازی و تجهیز سایت کامپیوتر و الکترونیک موسسه
  • برگزاری دوره‌های آموزشی برای تمامی مقاطع
  • برگزاری کلاس‌های آموزش از راه دور
سایر پویش‌ها