وجوه نقدی‌ای که از طرف شما به خیریه معاک پرداخت می‌شود، موجب می شود تا ما به منابع مالی بیشتری دسترسی داشته باشیم و بتوانیم خدمات بیشتر و بهتری را ارائه دهیم. شما می‌توانید گهگاه یا به ‌طور مستمر و با پرداخت هر مبلغی از همراهان معاک باشید.

برای حمایت نقدی از معاک می‌توانید مبلغ مورد نظرتان را از طریق فرم زیر و توسط درگاه پرداخت آنلاین واریز و یا به یکی از شماره‌ حساب‌‌های یا کارت های زیر و به نام موسسه فرهنگی، مذهبی و خیریه حضرت علی اکبر(ع) واریز کنید:

نام بانک شماره شبا شماره کارت
سامان IR 51-0560-0854-8100-1173-6820-01 ۶۲۱۹-۸۶۱۰-۱۲۱۱-۵۰۰۱
ملی IR 63-0170-0000-0010-5919-6880-03 ۶۰۳۷-۹۹۱۸-۹۹۵۰-۹۶۹۳

کمک های نقدی شما، ما را در ارائه خدمات بهتر به فرزندان معاک یاری می کند

فهرست