دارکوب -پرواز

darkoob

قطعه پرواز در ماهور

ساخته‌ی اردوان کامکار

نام آلبوم: دریا