هاشم سلیمی آشتیانی

عضو هیئت امناء

محمدرضا دودمان فیروزسالاری

عضو هیئت امناء و نایب رییس هیئت مدیره

حسین میرزازاده منفرد

عضو هیئت امناء و رییس هیئت مدیره

محمود شریعتی نیاسر

عضو هیئت امناء و عضو اصلی هیئت مدیره

صدرالدین دانش آشتیانی

عضو هیئت امناء و عضو اصلی هیئت مدیره

نصراله فلاح

عضو هیئت امناء و عضو اصلی هیئت مدیره

ناصر شفائی نیک

عضو هیئت امناء و عضو علی‌البدل هیئت مدیره

سمانه دودمان فیروزسالاری

عضو هیئت امناء

مجید توکل

عضو هیئت امناء

فیروز شادامروز

عضو هیئت امناء

حسن جلادتی

عضو هیئت امناء و بازرس علی‌البدل

حسین اصفهانی

عضو هیئت امناء

امیر فارانی ثانی

عضو هیئت امناء و بازرس اصلی هیئت مدیره

رضا شادامروز

عضو هیئت امناء و عضو علی‌البدل هیئت مدیره

حسین بیات دادالهی

عضو هیئت امناء

بهنام خرسند

عضو هیئت امناء

سهیلا دهقانی

عضو هیئت امناء

مصطفی نکونظر

عضو هیئت امناء

رضا دانش فهیم

عضو هیئت امناء

رضا ویسه

عضو هیئت امناء

بهنام خرسند

عضو هیئت امناء

سهیلا دهقانی

عضو هیئت امناء

مصطفی نکونظر

عضو هیئت امناء

رضا دانش فهیم

عضو هیئت امناء

رضا ویسه

عضو هیئت امناء

اکبر ترکمان

عضو هیئت امناء

سعید ترکمان

عضو هیئت امناء

علی لشگری

عضو هیئت امناء

مهدی اسکندری

عضو هیئت امناء و مدیرعامل

شهرام شفیعی

مدیر فرهنگی

زهرا صالحی

مسئول پرورشی

لیلا بزرگی

مسئول اموردفتری

خدیجه کرملو

خدمات

محمدمیثم دانش

مدیر آموزشی

سید سجاد تقوی

مسئول آموزش متوسطه

لیلی تقی‌نژاد

مسئول آموزش ابتدایی

نصیری

آشپز

علی ناظر

مدیر اجرایی

فاطمه عرب

مسئول دفتر مدیرعامل و روابط عمومی

رقیه قربانی

مسئول مددکاری و پذیرش

مجید عربلو

مسئول تدارکات و دفتر فنی

سامیه رضایی

خدمات

امیرحسین علی‌نیا

مدیر مالی

علی گلدوست

رییس حسابداری

زهرا کرمی

حسابدار

فرزانه عبادی

حسابدار

محی‌الدین اسکندری

مشاور اجرایی

شهربانو خلج

مسئول دبیرخانه و کارگزینی

محدثه کَنجه

کمک آشپز

الناز منگنه‌چی

اطلاعات و امور انضباطی
این یک سایت آزمایشی است
ساخت با دیجیتس