کاروان ۳۳ نفره دانش آموزان دختر موسسه به همراه مربیان خود به سفر زیارتی، سیاحتی مشهد مقدس اعزام شدند.

بازدید, جلسات, مراسم, مشاوره
لوح خورشید

رونمایی از شوق نامه ” لوح خورشید”

جلسات
خیریه معاک

میهمان مهربانی در معاک

جلسات
خیریه هرندی

نشستی با حضور دانش آموزان هفتم تا دوازدهم

مراسم
خیریه معاک

حضور گروه نشاط و سرور در موسسه

مراسم
معاک

مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل

جلسات
فهرست