باشگاهداوطلبانمعاک

مؤسسه معاک مفتخر است با حضور تعداد زیادی از نخبگان، هنرمندان و ورزشکاران داوطلب که مخلصانه و با حسن نیت از جان و دل مایه می گذارند.

 با وجود اینکه فعالیت ها داوطلبانه انجام می گیرد این خدمات کاملا سازماندهی و منظم صورت می گیرد و مربیان و حتی دانش آموزان خود را موظف به رعایت نظم می دانند. به طور مثال نظارت بر تحصیل، ساعات و ایام حضور و غیاب دانش آموزان با هماهنگی مربیان و اولیا صورت می گیرد. لذا این هماهنگی و نظم توانسته دانش آموزان مؤسسه را برای ورود به جامعه و محیط کار در آینده و تبدیل شدن به یک نیروی کارآمد و مسئولیت پذیر آماده نماید.
باشگاه داوطلبان از افراد متخصص و موفقی تشکیل شده که علی رغم داشتن مسئولیت های متعدد فردی، اجتماعی و خانوادگی خود، زمانی مشخص را در زندگی برای آموزش و کمک رسانی انسان دوستانه و بدون توقع جدا کرده اند. 

داوطلبان مؤسسه معاک در شلوغی و هم‌همه شهر در جستجوی اهداف خیرخواهانه و اقناع روحی و معنوی خود هستند و میعادگاه معاک را برای خدمت رسانی به مردم انتخاب کرده اند. خیلی از ما شاید نتوانیم آنطور که دوست داریم کمک مالی به مؤسسه داشته باشیم ، اما شاید با آموزش حرفه یا تخصص خود بتوانیم در جهت رشد مادی و معنوی همنوعان خود گامی برداریم. آیا شما هم منتظر چنین اطلاعیه ای بودید؟ این گوی و این میدان…

فرزندان معاک میزبان حضور شما و مهربانی هایتان هستند.

"*" indicates required fields