محفل مهربانی

در پایان هر سال مجمعی با حضور همکاران ، داوطلبان و خیرین معاک تشکیل می شود . در این مجمع فرزندان معاک برنامه های قرائت قرآن کریم ، سرود ، دکلمه و شعرخوانی و… را برگزار می نمایند . مسئولین با گزارش مختصری ، فعالیت های سالهای گذشته معاک را به اطلاع خیرین و حضار می رسانند و چشم انداز برنامه های آتی مؤسسه را بازگو می کنند . بخش دیگری در گلریزان قرارداده شده که مربوط به کارهای صنایع دستی فرزندان معاک تحت آموزش مؤسسه می باشد . خیرین و حضار با خریدن صنایع دستی در امور خیریه مؤسسه مشارکت می نمایند . یکی از مهمترین بخش های گلریزان تحت حمایت سالیانه قرار گرفتن یک یا چند فرزند معاک توسط حامیان است.

محفل مهربانی سال ۱۳۹۶
فهرست