تجهیز کارگاه نجاری

موفق
780000000 ريال

مبلغ موردنیاز

780000000 ريال

مبلغ تامین‌شده

14 نفر

حامیان

۱۴۰۱/۱۱/۱۶

تاریخ شروع

تامین ادوات سنگین برای افزایش ظرفیت کارگاه درودگری

محرومیت زدایی پایدار از طریق مهارت‌آموزی و ایجاد اشتغال

780000000ريال

مبلغ موردنیاز

780000000 ريال

مبلغ تامین‌شده

14 نفر

حامیان تا کنون

مبلغ تامین‌شده تا این لحظه
100%

قوانین و شرایط پویش
  • پس از جمع‌آوری مبلغ هدف پویش، امکان پرداخت آنلاین غیرفعال خواهد شد.
  • گزارش کامل فعالیت‌ها واقدامات صورت‌گرفته در صفحه مخصوص هر پویش اطلاع‌رسانی شده و برای عموم در دسترس خواهد بود.
  • چنانچه مایل به تامین کالای مورد نیاز مرتبط با پویش هستید، بایستی اقلام یا کالا را بصورت حضوری به موسسه تحویل دهید زیرا امکان قانونی مراجعه به درب منزل از طرف موسسه وجود ندارد

آخرین پرداخت‌های کمپین
ناشناس
10000تومان