کمک‌های نقدی

وجوه نقدی‌ای که از طرف شما به خیریه معاک پرداخت می‌شود، موجب می شود تا ما به منابع مالی بیشتری دسترسی داشته باشیم و بتوانیم خدمات بیشتر و بهتری را ارائه دهیم. شما می‌توانید گهگاه یا به ‌طور مستمر و با پرداخت هر مبلغی از همراهان معاک باشید.

برای حمایت نقدی از معاک می‌توانید مبلغ مورد نظرتان را از طریق فرم زیر و توسط درگاه پرداخت آنلاین واریز و یا به یکی از شماره‌ حساب‌‌های یا کارت های زیر و به نام موسسه فرهنگی، مذهبی و خیریه حضرت علی اکبر(ع) واریز کنید: