مشاوره و روانشناسی

مؤسسه معاک برای خانواده ها و دانش آموزان خدمات روانشناسی تحصیلی و خانوادگی ارائه می دهد .
۱- در گروه ابتدائی از اول تا ششم دبستان توسط روانشناس مستقر در مؤسسه آزمون گرفته شده و در زمینه اضطراب ، استرس ، اعتماد به نفس، جلسات گروه درمانی به صورت ۴ نفره و ۶ نفره برگزار شده است .
تخلیه هیجانی و بازی درمانی برای مقابله با استرس، ترس و اضطراب ناشی از شرایط سخت زندگی و محیط خانوادگی نا امن یکی از نیاز های اساسی توان جویان است . مشاوره فردی ، کنترل خشم، توانایی حل مسئله کامل بودن از جمله موضوعات جلسات روان شناسی این گروه سنی است . این مشاوره ها برای دخترها و پسرها به تفکیک جنسیت می باشد .
۲- درگروه سنی دختران و پسران دبیرستان گروه های ۵ نفره و ۶ نفره با موضوعات مهارتهای زندگی سالم فردی از جمله کنترل خشم،آموزش مدیریت تخلیه هیجانی و بالابردن آستانه تحمل تشکیل شد . مشاوران مؤسسه با بررسی و مطالعه روحیات دانش آموزان و با درنظر گرفتن وضعیت شخصی و خانوادگی آنها به مسئله بحران هویت، محتوا یابی و رشد اجتماعی پرداخته اند.
۳- برگزاری همایش وکارگاه با حضورمادران در قالب مهارتهای زندگی و زناشویی و فرزند پروری برگزار شده است

خیریه معاک